slide_ud_mart_posslide_tap_chi
Sản phẩm

Sản phẩm

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP UDOFFICE

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP UDOFFICE

Hệ thống điều hành tác nghiệp (ĐHTN) udOffice được xây dựng dưới dạng website chạy trên môi trường Internet gồm có các chức năng chính...

Tin tức

Tin tức

Quản lý khuyến mãi chặt chẽ và nhất quán

Quản lý khuyến mãi chặt chẽ và nhất quán

Hiện nay nhiều phần mềm quản lý nhà hàng đã có chức năng quản lý khuyến mãi nhưng với những tính năng mà Phần mềm...

Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Trung tâm phát triển phần mềm, Đại học Đà Nẵng (Tên viết tắt là SDC – Software Development Centre) là một thành viên trực thuộc...