slide_edu_manslide_ud_mart_posslide_tap_chi
Sản phẩm

Sản phẩm

CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO EDUPORTAL

CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO EDUPORTAL

Cổng thông tin giáo dục EduPortal nhằm mục đích cung cấp các giải pháp quản lý giáo dục hiệu quả cho đối tượng là các...

Tin tức

Tin tức

Quản lý khuyến mãi chặt chẽ và nhất quán

Quản lý khuyến mãi chặt chẽ và nhất quán

Hiện nay nhiều phần mềm quản lý nhà hàng đã có chức năng quản lý khuyến mãi nhưng với những tính năng mà Phần mềm...

Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Trung tâm phát triển phần mềm, Đại học Đà Nẵng (Tên viết tắt là SDC – Software Development Centre) là một thành viên trực thuộc...